Friday, July 30, 2010

Mindbox 3


Poglavica: Šta je to?
Indijanac: Dim na horizontu, o Besni Psu, veliki poglavico!
Poglavica: Vidim i sam da je dim na horizontu, Šuplja Glavo! Ali šta kaže?
Indijanac: Ima dima na horizontu!
Poglavica: Hoćeš li ti tomahavkom po glavi?
Indijanac: Zar sam ja kriv ako je na horizontu dim koji javlja da ima dima na horizontu?!
(Moris i Gošini - Talični Tom "Karavan")

No comments:

Post a Comment