Friday, August 6, 2010

Mindbox 8


Novac je čudesna stvar. Izuzimajući ljubav, on je za ljude najveće zadovoljstvo a, izuzimajući smrt, izvor najtežiš strahova. Novac se od ostalih stvari razlikuje po tome što je podjednako važan svima - onima koji ga imaju i onima koji ga nemaju. Tokom cele istorije novac je tiranisao ljude: ili ga ima u izobilju i ništa ne vredi, ili vredia ima ga veoma, veoma malo. Za mnoge ljude našeg vremena novac ima i treći hendikep: i ne vredi i ima ga malo.
(Džon Kenet Galbrajt)

Politika mi liči na ogromnu dizalicu oko koje se okupi veliki broj ljudi da bi podigli jednu muvu.
(Žorž Klemanso)

Građanin koji doživi propast svoje otadžbine ne može se žaliti na zlu sudbinu otadžbine i nazivati je nesrećnom, koliko na svoju ličnu, jer sa otadžbinom se desilo ono što je neminovno, a njegova je zla sudbina što mu se desilo da se rodi u vreme takve nesreće.
(Frančesko Gvičardini)

No comments:

Post a Comment