Tuesday, August 24, 2010

San o Alefu

Rad Slavice Milošević Milanov
IZLOŽBA. - Od 2. (18.00) do 30. septembra, u Rančićevoj kući u Grockoj, biće izloženi radovi Slavice Milošević Milanov. Osamdeset umetničkih dela malog formata iz ciklusa "Minijatura u kosmosu - kosmos u minijaturi - San o Alefu" inspirisano je doživljajem kosmičkog dodira. Minijature su prikazane u kombinovanoj tehnici slike i trodimenzionalnih svetlećih objekata. (ahn)

No comments:

Post a Comment