Monday, September 20, 2010

Facing the climate

Karikatura Helene Lindholm
IZLOŽBA. - Od 4. do 14. oktobra u KC Grad biće otvorena izložba ilustracija i karikatura "Facing the climate". Pet švedskih karikaturista - Magnus Bard, Riber Hanson, Helena Lindholm, Lav Antel i Karin Sunvison - koji crtane komentare publikuju u švedskim ali i međunarodnim dnevnim novinama, predstaviće se u okviru ovog projekta. Pored njih radove će izložiti i pet aktuelnih ilustratora iz regiona: Nina Hadžić, Igor Hofbauer, Mihajlo Dimitrievski - The Mico, Saša Rakezić alias Aleksandar Zograf i Darko Drljević. Projekat "Suočavanje sa klimom" ima za cilj da podstakne diskusiju o pitanju održivog društva i podigne svest o aktuelnim problemima zaštite životne sredine. (ahn)

No comments:

Post a Comment