Wednesday, November 17, 2010

Mindbox 30


Glavna uloga našeg tela je da šeta naš mozak.
(Tomas Alva Edison)

Živi dugo; umri star, bolestan i lud.
(Goran Marić)

Pisac je čovek koji prazni glavu da bi napunio želudac.
(Arkadije Averčenko)

No comments:

Post a Comment