Tuesday, December 7, 2010

Mindbox 36


Uvek će biti Eskima koji će predlagati kako da stanovnici Konga prežive velike vrućine.
(Mihail Zoščenko)

Moja inteligencija je mala, ali odabrana.
(Tomislav Marković)

Imati mačku jedini je podnošljiv način da se bude sam udvoje.
(Đana Mancini)

No comments:

Post a Comment