Tuesday, April 19, 2011

Kolekcija Đure Popovića


Rad Milana Konjovića
IZLOŽBA. - U kontekstu dosadašnjeg predstavljanja privatnih kolekcija u Prodajnoj galeriji "Beograd" biće prikazana kolekcija Đure Popovića, od 5. (19.00) do 23. maja. Cilj je da se ukaže na značaj pojedinačnih inicijativa kolekcioniranja na formiranje celovite slike tokova domaće umetnosti XX veka.

Po izboru autora postavke Zdravka Vučinića, biće predstavljen deo bogate zbirke koji čine reprezentativni radovi međuratne i posleratne umetnosti nastale na jugoslovenskim prostorima Petra Dobrovića, Krsta Hegedušića, Bogdana Šuputa, Bete Vukanović, Vinka Grdana,Veljka Stanojevića, Milana Konjovića i drugih. U okviru ciklusa "Iz privatnih zbirki" na Kosančićevom vencu 19, po prvi put biće izložene i skulpture Frana Kršinića, Matije Vukovića, Sretena Stojanovića, Jovana Soldatovića... (Ah Neša)

No comments:

Post a Comment