Wednesday, June 8, 2011

Prostori # 1...


Jelena Jocić - Prostor
IZLOŽBA. - Od 13. juna (19.00) do 2. jula, u Galeriji Grafičkog kolektiva biće otvorena izložba Jelene Jocić "Prostori # 1...". Najnoviji ciklus radova ove umetnice ukazuje na kontinuitet u kreativnoj interpretaciji i kontekstualizaciji arhitektonskih celina (post)industrijskog doba.

Dominantan motiv ovog ciklusa je simulirana topografija modernističkih i supramodernističkih prostora (sutereni, napušteni industrijski pogoni, predimenzionirani putnički gatovi) koja je najpre brižljivo kadrirana, a zatim otisnuta fotolitografskim postupkom. Minimalistička svetlosna izmeštanja, distorzije i intentinzivni koloristički pasaži čine osnovni koncept ove personalizovane grafičke projekcije urbanih pejzaža. (Ah Neša)

No comments:

Post a Comment