Sunday, July 10, 2011

A sad, malo vi!

UK "Vuk"
POZORIŠTE. - Ustanova kulture "Vuk Karadžić" od 15. jula do 15. avgusta prepustiće vođenje umetničkih programa studentima Fakulteta dramskih umetnosti u okviru projekta "A sad, malo vi!" U toku mesec dana, koliko su zaposleni UK "Vuk Karadžić" na kolektivnom godišnjem odmoru, studentima je data prilika da na scenama ove ustanove postave svoje predstave, organizuju edukativne radionice, koncerte i projekcije filmova. Studenti će sami postavljati najave i obaveštenja na sajt, raditi PR i marketinšku kampanju. Očekuje se raznovrstan i bogat program koji će biti besplatan. (Ah Neša)

No comments:

Post a Comment